Արեգ .:. Areg

Օրագիր .:. Blog

Archives
October 2005  
Archives
April 2006  
Archives
May 2006  
Archives
July 2006  
Archives
May 2007  
Archives
July 2007  
Archives
October 2007  
Archives
February 2008  

Wednesday, February 27, 2008

Ցանկացավ ջուր խմել։ Մատուցում եմ․
- Արեգ, սա ի՞նչ է
- ջու
- վասսեռ ա՞
- նայն, վասե պատե (վասսեռը պարտեզում է)։